Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podsumowanie działań związanych z obchodami
Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych


5 maja Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach zainicjował szereg działań związanych z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W działania te aktywnie włączyły sie nasze szkoły, w których podjęto różne przedsięwzięcia mające na celu walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości społecznej uczniów. Przybliżono im problemy z jakimi na co dzień muszą zmagać się osoby niepełnosprawne, zwrócono uwagę na różne bariery zarówno społeczne jak i architektoniczne utrudniające codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Został zaprezentowany film dokumentalny pt. „MIASTO BEZ BARIER – MODELKI”, który stał się podstawą do dyskusji i wymiany spostrzeżeń oraz odczuć związanych z tematyką niepełnosprawności. Ponadto wśród uczniów PSP Nr 1 i PSP Nr 6 przeprowadzono ankiety dotyczące integracji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Wyniki tych ankiet są dla nas i grona pedagogicznego bardzo zadowalające. Pokazują nam że naszym dzieciom i młodzieży problem niepełnosprawności nie jest czymś obcym i wyimaginowanym a słowa takie jak tolerancja i integracja nie są pustymi sloganami i mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Ważną częścią obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych były ogłoszone w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 dwa konkursy - plastyczny pt. „Samotni wśród tłumów” i literacki pod hasłem „Ludzkie reakcje w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi – jaka jest Twoja postawa wobec osób niepełnosprawnych”. Konkursy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Zgłoszono kilkadziesiąt prac plastycznych i kilka literackich. Jury miało duży problem z wyłonieniem najlepszych prac, ponieważ większość z nich była na bardzo wysokim poziomie i charakteryzowała się dojrzałą formą przekazu tytułowego tematu. Ostatecznie wybrano prace następujących autorów:

Konkurs plastyczny:

I miejsce – Paulina Helta,

II miejsce – Magdalena Dźwilewska, III miejsce – Mateusz Kuźniar.

Wyróżnienia otrzymali: Wioletta Stryjewska, Jarosław Przydryga, Daria Szczepaniak, Alan Bieniecki, Patrycja Zaborowska, Kamil Urban, Emil Zbojeński, Paweł Kozłowski.

Zwyciężczynią konkursu literackiego została Kamila Urban.

Samotni wśród tłumów"

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak może czuć się niepełnosprawny? Uwierz mi, nie chciałbyś tego wiedzieć. Codziennie spotykamy na swojej drodze wielu ludzi, dokonujemy ważniejszych lub mniej ważnych wyborów. Nie zastanawiamy się nad sensem życia, unikamy trudnych pytań i niestety, najczęściej ignorujemy problemy społeczne. Nie jesteśmy w stanie przerwać tego nieustannego biegu, zatrzymać się. Nie mamy czasu, by oglądać się za siebie. Czy nie warto czasem zahamować? Potwierdzam, że warto. Czy zauważamy innych w pozytywnym tego słowa znaczeniu? Nie mowa tu o poniżaniu i wyśmiewaniu się, lecz o próbie pomocy. Najbardziej pokrzywdzeni są niepełnosprawni. Ludzie o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej bardzo często są odrzucani przez otoczenie. Zdrowe osoby kpią z nich i nie wiadomo, dlaczego unikają wszelakich kontaktów. Może z nieuzasadnionego strachu przed reakcją znajomych? W każdym razie, takie zachowanie jest bardzo nieodpowiedzialne. Nie należy bać się różniących się od nas ludzi. Tym bardziej, że są oni słabsi i nikt nie chce im pomóc. Wiele jest takich osób, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraciły np. nogi i od tego czasu mogą poruszać się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego. Najczęściej zostają one porzucone przez rodzinę i przyjaciół. Ponadto nie akceptuje ich otoczenie, bo przecież : „Kogo obchodzi los kalek?" Większość z nas myśli tylko o sobie i nie przejmuje się innymi. Spróbujmy postawić się w ich sytuacji i pomóc. Choćby przeprowadzając przez ulicę. Nie mam na myśli niezwykłych czynów, lecz tylko drobne, przyjacielskie gesty, pomocną dłoń.
Pamiętajmy o tym, że niepełnosprawni również mogą odnosić liczne sukcesy, być uznanymi artystami. Oni też potrafią pięknie rysować, śpiewać, a nawet uprawiać sporty i tańczyć. Wystarczy tylko dać im szansę, a być może przekonamy się o ich wielkich talentach.

Klaudia Urban ki. VI c


Wybrane prace zostały nagrodzone przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Mariana Nogasia i zaprezentowane w dniu 6 czerwca w PSP Nr 1 podczas obchodów Dnia Sportu.

Sebastian Borkowski<<< powrót