Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”PFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych


W dniu 5 maja tradycyjnie już obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że jest to niebywała okazja, aby w tym dniu bardziej przyjrzeć się problemom jakie na co dzień spotykają osoby niepełnosprawne.W dobie ogromnego postępu technicznego osoby niepełnosprawne z każdym rokiem stanowią coraz większy procent naszego społeczeństwa. Faktem jest, że tak jak pozostali „pełnosprawni” ludzie w społeczeństwie potrzebują na co dzień miłości, zrozumienia, akceptacji, oraz możliwości samorealizacji, zarówno w życiu społecznym jak i kulturalnym, jako pełnoprawni obywatele tego kraju. Do prawidłowego rozwoju fizyczno-psychicznego osoby niepełnosprawnej niezbędne jest zachowanie odpowiednich relacji pomiędzy daną osobą a środowiskiem, w którym ona przebywa. Tworzenie odpowiednich relacji i związków międzyludzkich pozwala na wyeliminowanie negatywnych odczuć takich, jak poczucie samotności, bezradności, odizolowania od reszty społeczeństwa, oraz brak wiary w siebie i zatracenie poczucia własnej wartości.Ponad 500 milionów ludzi na świecie (10% populacji) cierpi z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności. Oczywistym wydaje się fakt, że niepełnosprawność dotyczy społeczeństw wszystkich krajów. Warto zatem zastanowić się nad sytuacją tych osób i spróbować udzielić odpowiedzi na takie pytania: kim są osoby niepełnosprawne, z jakimi problemami i trudnościami stykają się na co dzień, jak odnosi się do nich społeczeństwo, w jaki sposób próbuje się pomóc tym ludziom.W związku z tym iż nasza gmina także angażuje się w obchodzi Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zwróciliśmy się do naszych szkół i grona pedagogicznego z prośbą o włączenie się w tym dniu w działania mające na celu walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i próbę podniesienia świadomości społecznej uczniów uczęszczających do naszych placówek oświatowych poprzez przybliżenie im problematyki osób niepełnosprawnych np. poprzez dyskusje na temat problemu niepełnosprawności na godzinach wychowawczych, zaprezentowanie filmu dokumentalnego pt. „MIASTO BEZ BARIER – MODELKI”, oraz omówienie spostrzeżeń i odczuć po jego obejrzeniu. Ww. film zrealizowano na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przez Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Film ten opowiada historię kilku modelek na wózkach inwalidzkich, które przyjeżdżają z Katowic do Warszawy, by wziąć udział w pokazie mody. W części edukacyjnej dokładnie pokazano przeszkody jakie muszą pokonać i proponowane rozwiązania architektoniczne, które mogą ułatwić życie niepełnosprawnym. Dodatkowo przekazaliśmy do wykorzystania komplet materiałów i publikacji dotyczących problemów niepełnosprawności.W imieniu Burmistrza Miasta Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w naszej gminie zostały zainicjowane i przygotowane przez Inspektora ds Osób Niepełnosprawnych w naszym Urzędzie Miejskim – Pana Sebastiana Borkowskiego.

<<< powrót