Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kampania Parkingowa

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”PFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych


30 października 2007 r. ruszyła po raz pierwszy w Boguszowie-Gorcach Kampania Parkingowa pod hasłem „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. Jej program skierowany jest do sprawnych kierowców, którzy świadomie - z premedytacją, bądź nieświadomie - z braku wiedzy, korzystają z miejsc parkingowych tzw. „kopert” przeznaczonych
dla niepełnosprawnych kierowców. Organizując Kampanię Parkingową na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce chcemy kształtować odpowiedzialną, prointegracyjną postawę kierowców oraz głęboko uczulić społeczeństwo naszego miasta na istniejący problem.

Większość z nas nie zauważa tego problemu, nie reaguje na nieodpowiedzialne zachowania kierowców – nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego, przechodzi obojętnie. Każda osoba niepełnosprawna to wartościowy człowiek, jeden z nas, z prawem do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie..Celem tej kampanii jest więc między innymi zauważenie nabrzmiałego problemu, a przede wszystkim prowadzenie przez władze samorządowe oraz służby porządkowe konsekwentnych działań, które w sposób naturalny przyczynią się do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym oraz pełnej integracji społecznej.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc we współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji podejmować będzie szereg działań mających mobilizować kierowców do przestrzegania stosownych przepisów. Działania związane z Kampanią Parkingową wspierane będą przez dystrybucję materiałów informacyjnych oraz akcję plakatową w miejscach użyteczności publicznej. Kampanijne materiały reklamowe przekazało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy.

W imieniu Burmistrza Miasta Kampanię Parkingową prowadzą: Sebastian Borkowski Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, boguszowska Straż Miejska i Policja.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich przedsięwzięć, promocję idei integracji społecznej i zawodowej tych osób z resztą społeczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi liczne kampanie społeczne.

www.niepelnosprawni.pl

Sebastian Borkowski<<< powrót